top of page

Klubbdommer

Gå til våres klubbhåndbok på nett for mer informasjon om klubbdommer: 

https://sites.google.com/skjarl.no/klubbhaandbok/sk-jarl/organisering/klubbdommer

hurtiglinken til klubbhåndboken til Jarl er: klubb.skjarl.no 

bottom of page