Klubbdommer

Lag til Jarl i alder 6-14 år kan bli tildelt klubbdommere til hjemmekampene sine. Klubben har en dommerkoordinator som fordeler dommere til kampene. Lagene må sende inn oppsett med hjemmekamper til dommerkoordinator så raskt dette foreligger, hvis de ønsker å få tildelt klubbdommer.

Dommerkoordinator: Johnny Fredvik
Epost: klubbdommer@skjarl.no

Vi henstiller å bruke epost. Hvis det er noe som haster med avklaring, kan dommerkoordinator kontaktes pr. sms eller ved å ringe. Planen er at dere skal finne mest mulig informasjon på denne nettsiden, slik at koordinator får minst mulig arbeidsbyrde. 

Les instruks og oppdater dere på gjeldende regler. Det er særdeles viktig å ta godt imot våres klubbdommere. Dette er dommere som er unge og som skal vokse på oppgaven. Sjikane og tilsnakk til dommer skal ikke forekomme. Det er lagledernes ansvar å sørge for at dommere blir ivaretatt på en god måte. Skulle det skje hendelser, kan dommerkoordinator kontaktes for å ta dette videre til respektive lag og klubber. 

Viktige dokumenter...

TIL LAGLEDER OG TRENER SOM SKAL BRUKE KLUBBDOMMER

INNSTRUKS FOR BRUK AV KLUBBDOMMER

INNPUTSKJEMA FOR BESTILLING AV KLUBBDOMMER

TILBAKEMELDINGER TIL KLUBBDOMMER


TIL KLUBBDOMMERNE

DOMMERSKJEMA

VIL DU BLI KLUBBDOMMER ?

TILDELING OG KRAV TIL KLUBBDOMMERNE

Screenshot 2019-04-21 at 13.08.21.png