Materialforvalter

Hvis det trengs utstyr, drakter etc. er det klubbens materialforvalter som må kontaktes. 

Pr. dags dato har vi ikke noen fast materialforvalter. 

Så trenger dere noe, send epost til: material@skjarl.no