Organisasjon / Styre

For informasjon gå til klubbhåndboken til Jarl:

https://sites.google.com/skjarl.no/klubbhaandbok/sk-jarl/om-klubben/styret

Søker du informasjon ? Bruk klubben klubbhåndbok som dere finner via link: klubb.skjarl.no

Organisasjonskart Sk Jarl (2019).jpg