POLITI ATTEST !!

Alle med verv i Jarl og som har tilknytning til barn og ungdom under 18 år skal søke politiattest. Svar på søknad skal forevises Jarl.

Politiet har lansert en elektronisk søknadsportal til politiattester på nett. Man identifiserer seg med å logge inn med MINID, BANKID etc. Men man trenger først en Bekreftelse på Formål som skal lastes opp under den elektroniske søknaden.

Fyll ut skjemaet (her er linken til skjema), så får du tilsendt en pdf fil på epost (tar kanskje et par minutt før en mottar denne). Denne pdf filen må du lagre, for så å laste opp under søknaden. 

Går så til elektronisk søknad via denne linken: https://attest.politi.no/ 

Fyll ut søknaden...se eksempel nedenfor!
 

Etter et par uker vil dere får svar i posten fra Politiet. Dette svaret må forevises meg (Trond Paulsen). Enkleste måte er jo da å ta bilde av dette og sende på epost: post@skjarl.no .... eller MMS til tlf:92481555

Viktig informasjon angående turneringer og overnattninger


Når det gjelder lengre reiser, som f.eks. sommerturneringer osv hvor en del av foreldrene tar på seg ansvar for andre enn sine egne barn over enn lengre periode, så må ansvarlig lagleder/ oppmann gjøre en vurdering om vedkommende foreldre er i en slik posisjon at politiattest kan avkreves. Ansvarlig lagleder/oppmann må i så tilfelle ordne det praktiske rundt politiattest og verifisere denne. Klubbens representanter vil være tilgjengelige med informasjon rundt hva som kan kreves og fremgangs metode hvis vi får henvendelser om det.

Vi vil gjøre oppmerksom på at all informasjon blir behandlet konfidensielt. Klubbens representanter
for ordningen er underlagt taushetsplikt for den informasjon de mottar i sitt virke.

LINK TIL INFO SIDER HOS POLITIET: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/