top of page

POLITI ATTEST !!

Alle med verv i Jarl og som har tilknytning til barn og ungdom under 18 år skal søke politiattest.

Mer info på klubbhåndboken (klubb.skjarl.no). Direktelink til klubbhåndboken er her: 

https://sites.google.com/skjarl.no/klubbhaandbok/sk-jarl/organisering/politiattest

Viktig informasjon angående turneringer og overnattninger


Når det gjelder lengre reiser, som f.eks. sommerturneringer osv hvor en del av foreldrene tar på seg ansvar for andre enn sine egne barn over enn lengre periode, så må ansvarlig lagleder/ oppmann gjøre en vurdering om vedkommende foreldre er i en slik posisjon at politiattest kan avkreves. Ansvarlig lagleder/oppmann må i så tilfelle ordne det praktiske rundt politiattest og verifisere denne. Klubbens representanter vil være tilgjengelige med informasjon rundt hva som kan kreves og fremgangs metode hvis vi får henvendelser om det.

Vi vil gjøre oppmerksom på at all informasjon blir behandlet konfidensielt. Klubbens representanter
for ordningen er underlagt taushetsplikt for den informasjon de mottar i sitt virke.

LINK TIL INFO SIDER HOS POLITIET: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

bottom of page