top of page

Årets fokus i Jarl: Fair Play!

I disse dager sparkes seriestarten i gang for våre lag. I år ønsker klubben å sette et ekstra fokus på Fair Play gjennom ulike tiltak i 2024.


Fair Play er et samlebegrep for norsk fotballs verdiarbeid og handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, viser respekt for andre mennesker og om å forsterke vennskap.

Fair Play representerer en kjerneverdi for SK Jarl og skal være i fokus både på og utenfor banen.  

Klubbens verdier  er  SAMHOLD - GLEDE - UTVIKLING.Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, publikum og andre aktører har alle et ansvar for å forsterke et godt idrettsmiljø. Alle har også et ansvar for å endre og påvirke holdninger der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Fair Play er alltid med oss i alt vi gjør, men vi ser at både Fair Play-holdninger og -tiltak kan forsvinne litt for oss. Dessverre opplever klubben noen ganger, som mange andre klubber, uønskede hendelser av ulik alvorlighetsgrad.Klubben har et mål om å øke bruken av kampvert på våre hjemmekamper. Kampvertens oppgave er å bidra til en god og trygg ramme rundt kampen preget av Fair play.Vi i SK Jarl ønsker at alle tar godt imot våre klubbdommerne, og bidrar til at nok vil være dommere - en rolle vi er avhengig av for å gjennomføre en fotballkamp. Vi skal også ta godt imot og respektere den jobben kretsdommerne gjør. Ingen dommer – ingen kamp!La oss alle sette søkelys på positivitet og framsnakking av spillere, trenere og ikke minst dommere. La oss da starte med å ta ansvar rundt Fair-Play!


I årets sesong innfører vi GRØNT KORT  i barnefotballen!

Grønt kort er en satsing i sesongen 2024 for å oppmuntre til Fair play i barnefotballen.

I motsetning til de mer kjente kortene, gult og rødt som er en advarsel eller utvisning, så skal det grønne kortet belønne.


Grønt kort deles ut etter alle seriekamper i alderen opp til og med 13 år. Kortet deles ut av trener etter kamp til en spiller på laget som utmerket seg på en fin måte. Flertallet av spillere har selvfølgelig en god oppførsel på banen, men den som får grønt kort har utmerket seg litt ekstra.

Det betyr at det vil og det skal henge høyt å få dette kortet av trenerteamet!

Comments


bottom of page