top of page

Innkalling til årsmøte 2023

Til medlemmer av Sportsklubben Jarl


Styret innkaller herved til årsmøte i Sportsklubben Jarl.

Årsmøtet avholdes 22.03.2023 Kl. 19.30 i Jarlahuset.


Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8.mars. Det skal brukes følgende skjema for innsending av saker: https://form.jotform.com/210311040945037


For å ha stemmerett må man ha vært registrert medlem av Sportsklubben Jarl i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Jarl (dvs. betalt inn medlemskontingent til Sportsklubben Jarl for 2023).

Alle medlemmer har møterett og talerett.

Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (skjarl.no) og klubbhåndboken (https://sites.google.com/skjarl.no/klubbhaandbok/sk-jarl).


For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sportsklubben Jarls lov.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder for styret, Oddbjørn Fiskå, kontaktes på leder@skjarl.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Comments


bottom of page