top of page

Innkalling til årsmøte 2024

Årsmøte avholdes 13. mars 2024 klokken 20:00 på Jarlahuset.

Til medlemmer av Sportsklubben Jarl.

Styret innkaller herved til årsmøte i Sportsklubben Jarl. Årsmøtet avholdes 13.03.2024 Kl. 20:00 på Jarlahuset.

 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 27.februar. Det skal brukes følgende skjema for innsending av saker: https://form.jotform.com/210311040945037 

 

For å ha stemmerett må man ha vært registrert medlem av Sportsklubben Jarl i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Jarl (dvs. betalt inn medlemskontingent til Sportsklubben Jarl for 2024). Alle medlemmer har møterett og talerett.


Fullstendig saksliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (skjarl.no) og klubbhåndboken (https://sites.google.com/skjarl.no/klubbhaandbok/sk-jarl).

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm., se Sportsklubben Jarls lov.

 

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder for styret, Oddbjørn Fiskå, kontaktes på leder@skjarl.no.


Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen Styret

Comments


bottom of page