top of page

Innkalling til ekstraordinært årsmøtet

Oppdatert: 31. aug. 2021

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Sportsklubben Jarl.


Årsmøtet avholdes 24.08.2021 Kl. 19.30.

Møtet avholdes digitalt (LINK) pga. den pågående pandemien.

For å ha stemmerett må man ha vært registrert medlem av Sportsklubben Jarl i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret det ekstraordinære årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Jarl (dvs. betalt inn medlemskontingent til Sportsklubben Jarl for 2021). Alle medlemmer har møterett og talerett.


SAKSLISTE:

Sak 1 – Åpning ved godkjenning av stemmeberettigede

Sak 2 – Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3 – Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokoll

Sak 4 – Sportsplan

Sak 5 – Daglig leder

Sak 6 – Medlemskontingent og treningsavgift for 2022

Sak 7 – Medlemsåret og innkreving av medlemskontingent/treningsavgift (orienteringssak)

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før det ekstraordinære årsmøtet på klubbens hjemmeside (skjarl.no) og klubbhåndboken (https://sites.google.com/skjarl.no/klubbhaandbok/sk-jarl).

For mer informasjon om ekstraordinært årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Sportsklubben Jarls lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder for styret, Oddbjørn Fiskå, kontaktes på post@skjarl.no.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

StyretComments


bottom of page