IDRETTENS SKADETELEFON ER NÅ TILGJENGELIGE FOR ALLE I BARNEIDRETTEN

Norges idrettsforbund vil med dette informere om at Idrettens Skadetelefon fra dags dato er tilgjengelig med sin rådgiving for alle innenfor barneidretten. Dette er et fantastisk supplement til dagens forsikringsordninger, som vil fortsette å løpe uendret, uavhengig av dette.

Idrettens Skadetelefon er drevet av Idrettens Helsesenter. De er et av Norges Fotballforbunds datterselskaper. Norges idrettsforbund takker for dette viktige bidraget til gode fellesløsninger innenfor norsk idrett.

 

Mer informasjon om tjenestene finnes på http://www.idrettshelse.no/skadetelefon
Telefonnummeret til Idrettens Skadetelefon er 02033.

 

Vi ber særforbundene bidra til å formidle dette videre innenfor sin egen organisasjon.

Med vennlig hilsen

 

Norges idrettsforbund
Inge Andersen (s)
Generalsekretær