Registrering av medlem

Trykk her for å registrere dere: REGISTRERING

Jarl bruker SPOND som medlemsregister. Dette systemet bruker også lagene og klubben til kommunikasjon, informasjon og invitasjoner til treninger og kamp, og til betalinger av medlemskontigenter. Så for å kunne kommunisere med lagledere, og få informasjon, så er det viktig å være med i SPOND gruppen til laget. Det finnes også en liste av kontaktpersoner til de enkelte lagene, hvis dere har noen spørsmål til lagene direkte. Oversikt over kontaktpersoner finner dere her: KONTAKTPERSONER

NB! Alle nye medlemmer har 1 måned angrefrist, og vil ikke måtte betale en medlemskontigent eller treningsavgift tidligst før 1 måned etter. Skulle det vise seg at dette ikke var noe for dere, så er det bare å melde seg ut igjen. Ble noe vanskelig eller feil? Ta kontakt med oss på medlem@skjarl.no så fikser vi det!

5 års lagene som blir nyoppstartet på høsten, vil ikke få noen medlemskontigent før til våren året etterpå!

Alle skal kunne spille fotball i Jarl sammen med venner, uavhengig av økonomi. Jarl har derfor lave medlemskontigenter og treningsavgifter. I de tilfeller hvor økonomi er en begrensing, kan man via trenere eller oppmenn søke om å få ettergitt medlems-og treningsavgifter.

Oversikt over medlemskontigenter finner dere her: MEDLEMSKONTIGENTER

 

Treningsoppsett for lagene: Treningsoppsett

Støttemedlem

Ønsker du å være en del av Jarl ? Da kan du bli støttemedlem. Koster kr. 100 pr. år, og gir alle over 15 år stemmerett på årsmøtet. Bli en del av laget og støtt Jarl !!

Utmelding medlem

Utmelding skjer også via SPOND. Når dere blir slettet av lederne på lagene i SPOND, så blir dere også slettet fra Jarl sitt medlemsregister.