top of page

Acerca de

DJI_0645_edited.jpg

SK Jarl FFO og SPU

Påmelding til FFO og SPU 

August 2022 åpnet SK Jarl Fotballfritidsordning (FFO).

Det første året har vært en suksess og vi gleder oss til et nytt år 2023/2024.

FFO/SPU er et tilbud etter skoletid på Jarlahuset/Jarlabanen.

Fra høsten 2023 gjelder tilbudet alle barn som starter i 2.-8. klasse.

Hver dag er det tilbud om leksehjelp, en god fotballøkt og andre aktiviteter/leker.

Vi er behjelpelige med transport/støtte for å komme seg til klubbhuset for de yngste barna.

Det vil bli servert varmmat og frukt hver dag. 

Vi skal ha fokus i det daglige på å etterleve våre verdier:

SAMHOLD - GLEDE - UTVIKLING

Nina (49) er FFO-lederen. Hun er utdannet pedagog og har jobbet som lærer i 20 år.  Nina bor i Hillevåg sammen med mann og 4 barn. Hun har vært i engasjert i Jarl i 14 år, både som mor og som lagleder. Erfaring som spiller både på jente- og damelag. Hun har fullført Nff sitt grasrottrenerkurs.

ffoleder@skjarl.no

Tlf: 922 68 374

Mats (27), sportslig ansvarlig for FFO og er også daglig leder i SK Jarl. Han er utdannet økonom. Til daglig spiller han aktivt fotball på A-laget til Vidar i 3.divisjon. Mats har erfaring som FFO- instruktør på andre FFO-er og har hovedinstruktør for SPU. 

dagligleder@skjarl.no 

Tlf: 986 48 207

Vi tilbyr FFO 2-4 dager i uken. Mandag til torsdag fra kl 13-16.30. Tirsdag åpner FFO kl.12.30.

FFO vil i størst mulig grad følge skoleruta til skolene. De som går på FFO/SPU til vanlig, får like mange gratis fotballskole-dager i høstferien og vinterferien, som de går på FFO/SPU til vanlig.  Vi vil forøvrig ha stengt i romjula, på offentlige fridager og de inneklemte dagene i påsken.

Dagsplan:

12:30-13:15 - Registrering av oppmøte og fri lek 

13:15-14:15 - Mulighet for leksehjelp og andre leker og aktiviteter

14:15-14: 35- Servering av varmmat

14:35-15:45 - Fotballøkt med trenere og assistenter

15:45-16:30  - Frukt, aktiviteter og henting

* Starten vil være litt ulik pga forskjellige slutt på skoledagen for de forskjellige skolene. 

Spillerutviklingsgruppe (SPU):

SPU er et tilbud for 5.- 8. klassinger (født 2010-2013). 

Tilbudet er tilpasset skolegangen og medlemmenes øvrige treninger/kamper og stiller ekstra krav til fokus og kvalitet i fotballøktene. Vi vil ha forskjellige dager på SPUèn (5.-6 klasse og 7-8-klasse)

Hvilke dager dette tilbudet blir, er avhengig av de påmeldtes treningsdager og timeplaner.

Starten på øktene tilpasses skoleslutt slik at alle deltakere får mulighet til å spise når de kommer før treningen starter.

Åpningstiden for SPU deltakere er den samme for FFO (12:30-16:30). 

Treningene vil hovedsakelig bli ledet av Mats Gramstad.

Månedlige priser på FFO og SPU:

1 dag i uken (Gjelder kun for jenter og SPU): 800 kr 

2 dager i uken: 1200 kr (+ 800 pr ekstra søsken)

3 dager i uken: 1700 kr (+ 900 pr. ekstra søsken)

4 dager i uken: 2000 kr (+1000 pr ekstra søsken)

Betaling:

Vi benytter Spond for månedlig betaling av FFO og SPU. Spond kan brukes i nettleser eller ved å laste ned appen på mobil (anbefales). Betalingsforespørsler finnes under fanen "betalinger".

Høsten 2023 går vi over til månedlige faste trekk til de som som har søskenrabatt eller andre avtaler.

Faktura sendes ut den 20. hver måned med 10 dagers forfall. Betalingen gjelder for inneværende måned.

August måned er deltakeravgiften halv pris på grunn av færre FFO-dager.

Merk at betaling for august ikke sendes ut før første uken har startet.

Vi har støtteordninger for familier med betalingsvansker. 

Meld inn interesse dersom dette er aktuelt for deg!

På samme måte som med SFO, kan en melde inn betalinger for FFO for de under 12 år og få skattefradrag. Les mer på: 

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/familie-og-helse/barn/foreldrefradrag/ 

Jenter med kun en dag:

For å samle flest mulig jenter på samme dager anbefaler vi at dere velger tirsdag eller onsdag.

Prøvedager

Det er lov til å prøve seg noen dager på FFO, før en bestemmer seg og melder seg på. Meld i tilfelle fra til FFO-leder.
I august og september gjelder ikke regelen om 2 måneder oppsigelsestid. Dette fordi tilbudet er nytt og vi ønsker at de som vil kan teste ut FFO. Skulle det være behov prøvemåned ellers i året kan vi også ordne det. Ta kontakt hvis spørsmål

FFO-dager:

Noen uker og dager (for eksempel høst-/vinterferie og planleggingsdager), vil det være åpent for andre som ikke går fast på FFO å delta. Vi tilbyr da fulle dager (07:30-16:30) og prisen er da 300 kr per dag. Har søskenrabatt.

De som går på FFO til vanlig, betaler bare for de ekstra dagene de ønsker. 

Fotballskole i høstferien og vinterferien. Må være minst 10 påmeldte for at det blir. 

Endring av plass-størrelse
Hvis en vil redusere antall dager så gjelder det som oppsigelse og oppsigelsesreglene gjelder.

Hvis en vil øke antall dager så er det påmeldingsreglene gjelder.

En kan bytte dag(dager) om det er ledig kapasitet.

Påmelding og oppsigelse 

Det er bindende påmelding på FFO. Plassen må sies opp skriftlig hvis den ikke skal benyttes lenger.

Skriftlig oppsigelse sendes til ffoleder@skjarl.no eller dagligleder@skjarl.no

Oppsigelsestiden er 2 måneder f.o.m første hele måned.

De som skal fortsette på FFO/SPU, må gå inn på påmeldingen for å registrere barnet/ungdommen og oppgi

ønskede dager.

Kommunikasjon

Vi vil bruke Spond som kommunikasjonsplattform. De påmeldte vil bli lagt til egen FFO-gruppe der. 

Betaling skjer også i Spond. 

bottom of page