top of page

Styret 2023

Styret i SK Jarl for 2022 ble konstituert på årsmøtet som ble avholdt i mars. Styret har tatt fatt på flere oppgaver og jobber hardt for å fortsette den fine utviklingen klubben opplever.


Les mer om styret i klubbhåndboken:


Styret 2023:

Bak fra venstre: Arne Carlsen (kasserer), Kenneth Sivertsen (sekretær), Oddbjørn Fiskå (styreleder), Henrik Wendelborg (styremedlem).

Foran fra venstre: Margrethe Sunde (nestleder), Kjersti Lotsberg (varamedlem), Line Andersen (styremedlem).

Comments


bottom of page