top of page


SK Jarls Inkluderingsfond

20230608_171014 (6).jpg

I Jarl jobber vi for at alle skal kunne delta i fotball- og sosiale aktiviteter uten at økonomi skal være et hinder for deltakelse.

Klubben har avsatt øremerkede midler i vårt inkluderingsfond som medlemmer kan søke om støtte fra. Det kan for eksempel søkes om støtte til å dekke medlemsavgifter, deltakelse på turnering og opphold, utstyr, kurs eller andre utgifter direkte knyttet til idrettsaktiviteten. Det kan også søkes om støtte til inkluderende tiltak som kommer klubbens medlemmer til gode.

 

Kanskje du har et forslag til hva klubben kan gjøre for at enda flere skal ha muligheten til å spille fotball i Jarl? Hva kan klubben gjøre for å inkludere enda flere foreldre? Bruk det samme skjemaet under!

PS: Alle søknader behandles fortrolig av daglig leder. Navn må oppgis for å kunne gi tilbakemelding til søker.

Jeg vil søke støtte fra inkluderingsfondet

Inkluderingfondets søknadskjema

Takk for innsendingen din!

Jarl inkluderingsfond.png

Søk nederst

bottom of page