top of page
 
Om Sportsklubben Jarl

SK Jarl er en fotballklubb for Hillevåg og omegn, og skal være et viktig samlingspunkt i bydelen, preget av stabilitet og kontinuitet. Klubbens aktiviteter skal være  preget av et miljø som bygger på trygghet og trivsel der alle klubbens medlemmer kan utvikle fotballferdigheter, men også vennskap, selvtillit, respekt og toleranse.

Klubben skal ha god klubborganisering og gode planverk som legger føringer for trygg og god aktivitet - “Klubben som sjef”.

SK Jarl er i stor grad tuftet på frivillighet og har mange frivillige som utfører store og små oppgaver i klubben, alt fra styremedlemmer, trenere, lagledere, spillere og foreldre/foresatte. Våre sponsorer som er viktige bidragsytere til klubben gjennom økonomisk støtte og medlemsfordeler/tilbud. 

Klubben har  tilbud om leder og trenerutdanning, arrangerer og deltar på cuper og turneringer, samt arrangerer sosiale samlinger og klubbkvelder for våre medlemmer. Vi har egne klubbdommere og keepertrening. 

Styret i samarbeid med daglig leder utarbeider et årshjul med viktige aktiviteter for klubbens medlemmer. Årshjulet blir oppdatert med datoer fortløpende. Klubbhåndbok - JARL - Årshjul (google.com)

 

Visjon, mål og verdier for SK Jarl

 

Visjon: 

Sportsklubben Jarl skal være et naturlig samlingssted for fotballspillere i Hillevåg

Hovedmål:

  • klubben skal gi et tilbud til barn, ungdom og senior som ønsker å ta del i organisert fotball 

  • forsterke og forbedre oss som klubb på de arenaer som allerede er etablert i klubben

  • gi barn og ungdom trygge rammer for utvikling av gode holdninger, sosiale ferdigheter og følelse av mestring

  • gi et godt tilbud til barn og unge som ønsker å bli gode i fotball

  • jentelag og guttelag i alle årskull fra 6-16 år

  • seniorlag på minimum 5. nivå

 

Våre kjerneverdier:

SAMHOLD - GLEDE - UTVIKLING

 

Visjonen og verdiene våre er rettledende for alle medlemmer, tillitsvalgte, trenere og støtteapparatet. Dette er utgangspunktet for det vi skal skape sammen, hvordan vi skal fremstå, og hva vi skal drive på med og ha fokus på av oppgaver.

Visjonen og verdiene er viktige når målet er å skape trygge rammer og gode opplevelser for alle i klubben, både på og utenfor banen. 

Klubben baserer sin aktivitet på fotballens verdier: 

Trygg - Inkluderende - Modig

Videre tar den inn over seg NFF sin visjon

«Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap». 

 

Avdelinger
Seniorlag

Senioravdelingen er klubbens flaggskip og består av et A-lag som befinner seg i 5. divisjon. Klubben har en målsetning om å utvikle egne spillere til å danne kjernen i A-laget.

Kamper og treninger er på Jarlabanen. Det annonseres på våre sosiale medier når laget har hjemmekamper. Kamper, tabell og kontaktinformasjon finner dere på  MinFotball som er NFFs mobilapp for spillere, trenere, foresatte og andre interesserte. 

Barne- og ungdomslag

Barne- og ungdomsavdelingen utgjør den største delen, og det er her fremtiden til klubben ligger. Det er  unge aktive Jarlaspillere på Jarlabanen og Kvalebergbanen alle ukens dager. 

SK Jarl har lag i de fleste årsklasser, med et mål om å ha egne gutte- og jentelag i hver årsklasse. For noe lag er det slått sammen to årsklasser, bla. nytt lag for året.

 

Drakt

Klubbens merke er todelt-brunt og hvitt-påskrevet klubbens navn og årstall for stiftelse. Klubbens drakt er brun med hvit besetning, samt hvite benklær og hvite sokker.

 

Klubbvimpel

 

Intensjonen med klubbvimpel er at den skal benyttes som en gest til møtende lag i sluttspill i cuper/turneringer, eller ved andre spesielle anledninger. Har du behov for vimpel tas det kontakt med daglig leder. 

 

Flagg/banner

 

Klubben kan bruke våre flagg og banner ved cuper, turneringer eller andre arrangementer, både på hjemmebane og som supporterflagg ved bortekamper. Dette for å gjøre SK Jarl synlig for medlemmer og publikum. Bruk av flagg/banner er med å skape klubbidentitet og en ekstra ramme rundt arrangementer. Ta kontakt med daglig leder om dere ønsker bruk av våre flagg/bannere. 

 

 

 

Anlegg og utstyr

 

Jarlabanen/Jarlahuset

Hovedanlegget vårt er Jarlabanen som ligger i tilknytning til klubbhuset vårt i Andrees gate 16. På klubbhuset er klubbadministrasjon og kiosk. Her har vi nyoppusset garderobeanlegg og toaletter. Klubben eier klubbhus og grunn. Stavanger kommune eier selve kunstgressbanen og har ansvar for vedlikehold av denne. 

Klubbhuset kan benyttes av medlemmer til møter og sosiale arrangementer.

Klubbhuset leies ut også til forskjellige arrangementer både for medlemmer i klubben og de som ikke er medlem. Se Jarlahuset. 

 

Kvalebergbanen

 

Klubben bruker også Kvalebergbanen til trening og kamp. Her har vi dessverre ikke garderobe og toalettfasiliteter pr. i dag. Vi disponerer parkeringsplassene i tilknytning til anlegget, samt en utstyrsbod. Det er Stavanger kommune som eier og drifter Kvalebergbanen, og klubben får tildelt banetid etter søknad. 

 

Historie

Sportsklubben  Jarl ble stiftet i 29. oktober 1918 og var da en klubb med tre avdelinger; atlet-, idrett - og fotballavdeling, der de to første ble nedlagt allerede etter to år. Siden har det vært både ski-og skøyter, ishockey og håndball i tillegg til fotballaktivitet.

Klubben ble tatt opp i Rogaland Fotballkrets i 1920 og spilte sin første kamp i 1921. Etter mange år på leid mark kunne SK Jarl åpne sin egen bane i 1936. Den gang kunne det være mange hundre tilskuere til stede. I 1975 ble det første klubbhuset bygget. 

 I 1985 ble det vedtatt å legge ned avdelingene for ishockey, skøyter og håndball og SK Jarl ble en ren fotballklubb. 

 

Klubben har i dag seks æresmedlemmer som alle har vært formenn og/eller spillere i klubben. De har alle gjort et viktig bidrag til klubben siden oppstarten i 1918. Utmerkelser og æresmedlemskap 

I 2021 fikk klubben sin første ansatte daglige leder og i 2022 ble det for første gang startet opp med en fotballfritidsordning (FFO). 

SK Jarl er inkarnasjonen av over 100 år med historie om glede og samhold i bydelen vår. Samfunnsbygging og sport. Oppturer og frustrasjoner. Mangfold og kultur. Alt dette samlet under SK Jarls stolte flagg.

Klubbens historie kan også sees i i lysbilder: https://youtu.be/PmO3tNHXaug

 

Organisasjon

Sportsklubben Jarl er et særidrettslag med ca 500 medlemmer. Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund (NFF). Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Rogaland idrettskrets og er tilsluttet Stavanger idrettsråd. Vi er lojale mot de føringer og anbefalinger som stilles til breddefotballen. 

 

Klubbens lov

Klubben har egen lov LOV FOR SK Jarl Jarls lover. Loven er basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Alle lovendringer må vedtas av årsmøtet og godkjennes av idrettskretsen. Klubben drives i henhold til denne lov og  klubbhåndboken. 

Kopi av Sak 12 - Organisasjonskart SK Jarl_page-0001.jpg
bottom of page