top of page

Medlemskap i SK Jarl

 

Alle som har lyst til å spille fotball er velkommen og skal få et tilbud i SK Jarl. Ingen stenges ute, uansett sosial eller kulturell bakgrunn, kjønn, nivå, alder, funksjonshemming, seksuell orientering eller økonomi.

Alle aktive spillere må være medlem av SK Jarl (registrert inn i SPOND). Det skal være enkelt å melde seg inn, og ut av klubben. 

I SK Jarl er daglig leder medlemsansvarlig. E-post: dagligleder@skjarl.no

 
Forpliktelser og priser

Som medlem forventes det at dere: 

Selger min.1 stk. loddbok a kr. 750 i Julelotteriet.

Deltar på dugnad som tilsynsvakt på Auglend skole - Klubbhåndbok - JARL - Dugnad (google.com)

Deltar på salgsdugnader for klubben (2 salgsrunder av Bambusa sokker i 2024 - uke 10 og 35 - informasjon sendes ut i god tid).

 

NB! Nyoppstartede lag på høsten (5 åringene) skal kun betale medlemskontingent på kr. 100

første halvår. Det forventes heller ikke salg av loddbok eller dugnader det første

halvåret.

 

INNMELDING gjøres via knappen over eller denne linken: https://club.spond.com/landing/signup/jarl

 

Gjeldende medlem- og treningsavgifter 2024:

Medlemskontingent: 100 pr. år

Treningsavgift 5-12 år: 1200 pr. år

Treningsavgift 13-19 år: 1300 pr. år

Treningsavgift Senior: 1800 pr. år

I de tilfeller hvor økonomi er en begrensing, kan man via Inkluderingsfondet søke om støtte til å dekke treningsavgiften og/eller utstyr m.m. Mer info på siden: Inkluderingsfondet

PS: Medlemskontingenten på kr 100 må uansett betales av alle medlemmer som egenandel.

Støttemedlemsskap: 

 

Klubben ønsker at foreldre/foresatte skal tegne støttemedlemskap i SK Jarl. Som støttemedlem støtter du klubben og får stemmerett på årsmøtet.

Trenere, oppmenn/-kvinner må melde seg inn som støttemedlem, jmf. Norges idrettsforbunds anbefalinger. For at personer med frivillige verv i klubben skal slippe å betale for medlemskap er det mulig å søke refusjon gjennom skjema i klubbhåndboken (link refusjonsskjema). Man betaler da regningen i Spond og søker refusjon etterpå.

 

Et støttemedlemskap koster kr 100 pr år og innmelding som støttemedlem gjøres på samme måte som ordinært medlemskap.

 

INNMELDING gjøres via denne linken: INNMELDING

 

Utmelding av SK Jarl 

 

Utmelding skjer også via SPOND. Det gis beskjed til daglig leder eller trener/lagleder at dere ønsker utmelding av klubben. Da blir dere slettet som medlem i  SPOND og fra SK Jarl sitt medlemsregister. Alle medlemmer som melder seg ut av klubben plikter å levere tilbake drakt og eventuelt annet utstyr som lånes av klubben.

Ved utmelding blir ikke medlem- og treningsavgifter refundert.

 

NB! Har et medlem utestående regning i SK Jarl, så vil en overgang til andre klubber ikke bli godkjent av SK Jarl før utestående beløp er betalt. Dette gjelder for 13 årslag og eldre.

Mer info om medlemskap i Jarl i vår klubbhåndbok.

bottom of page