top of page
DL6A3379 (5).jpg

Klubbens aktiviteter og arrangementer 

Fotballfritidsordning 

 

FFO/SPU er et tilbud etter skoletid på Jarlahuset/Jarlabanen.

Tilbudet er til alle barn som starter i 2.-8. klasse.

Se mer: SK Jarl FFO / SPU | Sportsklubben Jarl

Fotballskoler

SK Jarl arrangerer vanligvis 4 fotballskoler i året. To av fotballskolene arrangeres i vinter- og høstferien. Disse har en kostnad per dag og det er mulig å melde seg på 1-5 dager.

Barnas Sommer:

I sommerferien arrangerer vi to gratis fotballskoler i samarbeid med Stavanger kommune. En før - og en etter fellesferien.

Alle fotballskolene er åpne for påmelding for alle barn mellom 7-12 år (2.-7. klasse). 


 

Jarl cup 
 

Jarl Cup er en breddeturnering uten nivåinndeling og arrangeres i august/september hvert år. Cupen planlegges av en komité og er en av klubbens store dugnader, der hele klubben engasjeres til ulike oppgaver. Turneringen er for jenter og gutter mellom 6-9 år. Alle spillere mottar premie lagvis etter at lagets kamper er ferdigspilt.  Informasjon om cupen blir annonsert på vår hjemmeside og sosiale medier. 

Dana Cup

 

Dana Cup er SK Jarl sin hovedturnering for lagene i ungdomsavdelingen ( 13-19 år). Det settes hvert år ned en egen komitee som står for planlegging i klubben. 

Dana Cup er en internasjonal turnering som samler ca. 20.000 spillere, ledere og foreldre fra mange nasjoner. Det er en godt organisert turnering og avvikles i slutten av juli hvert år i og rundt Hjørring, Danmark.  Se mer: Dana Cup

 

Lenke til Dana Cup håndbok/ informasjon
 

Jentedag 

Klubben arrangerer hvert år i juni en egen jentedag som vil fungere som en rekrutteringsarena spesielt for jenter.

SK Jarl ønsker å legge til rette for et godt fotballmiljø for jenter. Målet med denne dagen er at den skal fremme sportslig og sosialt påfyll på tvers av alder i klubben. Jenteansvarlig har hovedansvar for gjennomføring. Det sendes ut egen påmelding til denne dagen.
 

Rekrutteringsdag

Klubben arrangerer årlig rekrutteringsdag for nyoppstartede lag, denne gjennomføres  i første del av juni. Rekrutteringsdagen er en viktig møteplass for de som ønsker å lære mer om fotballtilbudet til SK Jarl. Rekrutteringsdagen er en del av klubbens rekrutteringsplan.

Byttedag

På byttedagen inviteres våre medlemmer til bytting/ henting av brukt fotballtøy og utstyr. Det blir mulighet for innlevering i forkant. Byttedagen er et tiltak både for lommeboken og miljøet.

Kiosken er åpen og klubben gjør en markering av  årets tema for Trygge rammer samme kveld.

SK Jarl ønsker at dette kan være en arena der klubbens medlemmer samles for litt sosialt samvær.

bottom of page