top of page

Årsmøte 2020

Oppdatert: 11. mar. 2021

Da er årsmøte gjennomført. Takk til alle som deltok


Velkommen til digitalt årsmøte i SK Jarl

Innkallingen til årsmøte finner dere her: Innkalling

Siden situasjonen enda er uavklart med tanke på Korona har styret i Jarl bestemt å gjennomføre årsmøte digitalt også iår til normert tid, 9. mars kl. 19.30.


Her er link for det digitale årsmøte i TEAMS: Årsmøte


Sakslisten med kan dere finne her: Saksliste (denne vil vi oppdatere jevnlig med saker og rapporter frem til årsmøtet.


Link til protokoll fra 2019: protokoll 2019Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page