top of page

SK Jarl tildelt kr. 2 267 000 i ekstraordinært anleggstilskudd!


Tirsdag den 1. februar behandlet Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS) i Stavanger kommune søknader om ekstraordinært anleggstilskudd for 2023.


Sportsklubben Jarl hadde søkt om støtte på kr. 2 267 000, og fikk, etter innstilling fra Seksjon for idrett og rådmannen i Stavanger kommune, fullt tilsagn fra politikerne i UKIS!


Dette representerer en merkedag i Sportsklubben Jarls historie.


Som en av få klubber i Stavanger kommune eier og drifter Jarl sitt eget klubbhus i Andées gate. Størsteparten av klubbhuset ble oppført i 1976, og tidens tann har tæret på anlegget.


De siste par årene har klubben brukt over kr. 1 500 000 av egne midler på nødvendig vedlikehold og oppgradering av klubbhuset.


Midlene som tilføres fra Stavanger kommune kan nå settes inn i jobben for å gjøre ferdig dette, inkludert totalrenovering av alle dusjer, oppgraderinger innvendig og utvendig i garderobe-etasjen, samt nødvendig arbeid ute på og rundt klubbhuset.


Daglig leder i Sportsklubben Jarl, Mats Gramstad, var utrolig fornøyd da klubben ble informert om støtten.


Dette er enormt viktige midler for oss. Vi lider av å ha et gammelt klubbhus. Vi har brukt mye penger på rehabilitering av klubbhuset i det siste, og vi ser at det fortsatt er mye som skulle vært gjort. Nå får vi tatt en skikkelig oppussing – og kan utvikle bygget i stedet for bare å fikse feil”, sier daglig leder i SK Jarl, Mats Gramstad, i en uttalelse til Stavanger Aftenblad.


Sportsklubben Jarl vil benytte anledningen til å takke en framoverlent Stavanger kommune, inkludert seksjon for idrett, Rådmannen og de folkevalgte i UKIS.


Dette er spennende tider for Sportsklubben Jarl - vi ser fram til en flott 2023-sesong, både for barn, ungdommer og voksne i klubben!


Comments


bottom of page