top of page

STYRET 2022

Styret i SK Jarl for 2022 ble konstituert tidligere i år og er godt i gang med de mange spennende oppgavene klubben jobber med!


Les mer om styret i klubbhåndboken:

https://sites.google.com/skjarl.no/klubbhaandbok/sk-jarl/om-klubben/styret


Bak fra venstre: Arne Carlsen (kasserer), Oddbjørn Fiskå (leder), Kenneth Sivertsen (sekretær).

Foran fra venstre: Margrethe Sunde (nestleder), Hege Dagsland Gittins (styremedlem), Kjersti Hamre Lotsberg (varamedlem), Per Helge Lillefosse (sportslig leder).


bottom of page